صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما


 تاریخ خبر :          10/03/96          11:50  
    عنوان خبر : واحدهای ارائه شده در ترم تابستان 95
  خلاصه خبر :   واحدهای ارائه شده در ترم تابستان 95
  

واحدهای ارائه شده در تابستان 95  مؤسسه غیرانتفاعی یاسین بروجرد

نام درس

واحد

استاد

رشته

مقطع

بارگذاري

2

مخصوص،علي

مهندسي  تكنولوژي عمران عمران

كارشناسي ناپيوسته

سازه هاي فولادي (1)

3

مخصوص،علي

مهندسي  تكنولوژي عمران عمران

كارشناسي ناپيوسته

اصول مهندسي زلزله

3

مخصوص،علي

مهندسي  تكنولوژي عمران عمران

كارشناسي ناپيوسته

سازه هاي بتن آرمه (1)

3

مخصوص،علي

مهندسي  تكنولوژي عمران عمران

كارشناسي ناپيوسته

كارآموزي

1

مخصوص،علي

مهندسي  تكنولوژي عمران عمران

كارشناسي ناپيوسته

پروژه سازه هاي  فولادي

1

مخصوص،علي

مهندسي  تكنولوژي عمران عمران

كارشناسي ناپيوسته

پروژه بتن آرمه

1

مخصوص،علي

مهندسي  تكنولوژي عمران عمران

كارشناسي ناپيوسته

پروژه راه

3

غياث يگانه،علي

مهندسي  تكنولوژي عمران عمران

كارشناسي ناپيوسته

روسازي راه

2

غياث يگانه،علي

مهندسي  تكنولوژي عمران عمران

كارشناسي ناپيوسته

كارآموزي

1

غياث يگانه،علي

مهندسي  تكنولوژي عمران عمران

كارشناسي ناپيوسته

نقشه برداري 1 و عمليات

2

نهاوندي،ميلاد

كارشناسي ناپيوسته مهندسي اجرائي عمران

كارشناسي ناپيوسته

آشنايي با زلزله و اثر آن بر سازه

2

مخصوص،علي

كارشناسي ناپيوسته مهندسي اجرائي عمران

كارشناسي ناپيوسته

كارآموزي (1)

1

مخصوص،علي

كارشناسي ناپيوسته مهندسي اجرائي عمران

كارشناسي ناپيوسته

شبيه سازي كامپيوتري

3

گودرزي-، روح اله

مهندسي تكنولوژي كامپيوتر نرم افزار

كارشناسي ناپيوسته

گرافيك كامپيوتري (1)

3

گودرزي-، روح اله

مهندسي تكنولوژي كامپيوتر نرم افزار

كارشناسي ناپيوسته

معماري كامپيوتر

2

گودرزي-، روح اله

مهندسي تكنولوژي كامپيوتر نرم افزار

كارشناسي ناپيوسته

ايجاد بانكهاي اطلاعاتي

3

گودرزي-، روح اله

مهندسي تكنولوژي كامپيوتر نرم افزار

كارشناسي ناپيوسته

كارآموزي

3

گودرزي-، روح اله

مهندسي تكنولوژي كامپيوتر نرم افزار

كارشناسي ناپيوسته

پروژه نرم افزار

3

گودرزي-، روح اله

مهندسي تكنولوژي كامپيوتر نرم افزار

كارشناسي ناپيوسته

طراحي الگوريتمها

3

گودرزي-، روح اله

مهندسي تكنولوژي كامپيوتر نرم افزار

كارشناسي ناپيوسته

طرح نهايي

6

غياث يگانه،رضا

كارشناسي مهندسي معماري

كارشناسي پيوسته

كارآموزي

2

غياث يگانه،رضا

كارشناسي ناپيوسته علمي كاربردي معماري

كارشناسي ناپيوسته

طراحي معماري (3)

4

غياث يگانه،رضا

كارشناسي ناپيوسته علمي كاربردي معماري

كارشناسي ناپيوسته

رياضي كاربردي

3

نامشخص،

كارشناسي ناپيوسته علمي كاربردي حسابداري

كارشناسي ناپيوسته

مباني و كاربرد كامپيوتر در مديريت

3

طاهري،عاطفه

كارشناسي پيوسته حسابداري

كارشناسي پيوسته

اصول علم اقتصاد(2) كلان

3

طاهري،عاطفه

كارشناسي پيوسته حسابداري

كارشناسي پيوسته

حسابداري صنعتي (2)

3

طاهري،عاطفه

كارشناسي پيوسته حسابداري

كارشناسي پيوسته

حسابداري دولتي (1)

3

طاهري،عاطفه

كارشناسي پيوسته حسابداري

كارشناسي پيوسته

فيزيك كاربردي

2

نهاوندي،ميلاد

مهندسي تكنولوژي  نقشه برداري

كارشناسي ناپيوسته

نقشه برداري(1)

2

نهاوندي،ميلاد

مهندسي تكنولوژي  نقشه برداري

كارشناسي ناپيوسته

نقشه برداري (2)

2

نهاوندي،ميلاد

مهندسي تكنولوژي  نقشه برداري

كارشناسي ناپيوسته

مديريت در نقشه برداري

2

نهاوندي،ميلاد

مهندسي تكنولوژي  نقشه برداري

كارشناسي ناپيوسته

نقشه برداري ژئودتيك و تحليل شبكه هاي كنترل

3

نهاوندي،ميلاد

مهندسي تكنولوژي  نقشه برداري

كارشناسي ناپيوسته

ژئودزي و محاسبات

3

نهاوندي،ميلاد

مهندسي تكنولوژي  نقشه برداري

كارشناسي ناپيوسته

سمينار

2

نهاوندي،ميلاد

مهندسي تكنولوژي  نقشه برداري

كارشناسي ناپيوسته

كارورزي

3

نهاوندي،ميلاد

مهندسي تكنولوژي  نقشه برداري

كارشناسي ناپيوسته

فيزيك ژئودزي

2

نهاوندي،ميلاد

مهندسي تكنولوژي  نقشه برداري

كارشناسي ناپيوسته

كاداستر

2

نهاوندي،ميلاد

مهندسي تكنولوژي  نقشه برداري

كارشناسي ناپيوسته

نقشه برداري كاربردي

2

نهاوندي،ميلاد

مهندسي تكنولوژي  نقشه برداري

كارشناسي ناپيوسته

دانش خانواده

2

نامشخص،

كارشناسي پيوسته مهندسي عمران

كارشناسي پيوسته

معارف  اسلامي(1)

2

نامشخص،

كارشناسي پيوسته مهندسي عمران

كارشناسي پيوسته

معارف اسلامي (2)

2

نامشخص،

كارشناسي پيوسته مهندسي عمران

كارشناسي پيوسته

متون اسلامي

2

نامشخص،

كارشناسي پيوسته مهندسي عمران

كارشناسي پيوسته

تاريخ اسلام

2

نامشخص،

كارشناسي پيوسته مهندسي عمران

كارشناسي پيوسته

كارآفريني

2

نامشخص،

كارشناسي پيوسته مهندسي عمران

كارشناسي پيوسته

فارسي

3

نامشخص،

كارشناسي پيوسته مهندسي عمران

كارشناسي پيوسته

انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن

2

نامشخص،

كارشناسي پيوسته مهندسي عمران

كارشناسي پيوسته

اخلاق و تربيت اسلامي

2

نامشخص،

كارشناسي پيوسته مهندسي عمران

كارشناسي پيوسته

تربيت بدني (1)

1

نامشخص،

كارشناسي پيوسته مهندسي عمران

كارشناسي پيوسته

تربيت بدني (1)

1

نامشخص،

كارشناسي پيوسته مهندسي عمران

كارشناسي پيوسته

تربيت بدني (2)

1

نامشخص،

كارشناسي پيوسته مهندسي عمران

كارشناسي پيوسته

تربيت بدني (2)

1

نامشخص،

كارشناسي پيوسته مهندسي عمران

كارشناسي پيوسته

محاسبات عددي

2

نامشخص،

كارشناسي پيوسته مهندسي عمران

كارشناسي پيوسته

معادلات ديفرانسيل

3

نامشخص،

كارشناسي پيوسته مهندسي عمران

كارشناسي پيوسته

مكانيك خاك (2)

2

غياث يگانه،علي

كارشناسي پيوسته مهندسي عمران

كارشناسي پيوسته

اصول مهندسي تونل

2

غياث يگانه،علي

كارشناسي پيوسته مهندسي عمران

كارشناسي پيوسته

     منبع خبر :  مؤسسه غیرانتفاعی یاسین
    نویسنده خبر :  امور دانشجویی