صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما
ثبت اطلاعات دانشجویان فارغ التحصیل
 
 نام :  
  نام خانوادگی :    
  شماره تلفن :        شماره تماس باید به همراه پیش شماره شهرستان وارد گردد : 12345678-021
  شماره تلفن همراه :         شماره تلفن همراه بایدبه همراه پیش شماره کشور وارد گردد : 00989121234567
  پست الکترونیک :    
  سال فارغ التحصیلی  :         مثال : 1386
  رشته تحصیلی  :  
  مقطع تحصیلی :  
 نوع محل کار فعلی  :
 کشور محل کار فعلی :
 شهر محل کار فعلی  :
 نام سازمان محل کار فعلی  :
 پست سازمانی  فعلی  :
 نظرات و پیشنهادات :
لطفا متن روبه رو را در کادر زیر با دقت وارد نمایید :