صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما

مشخصات مسئول واحد

نام : خانم
نام خانوادگی : ماهرخ
واحد سازمانی : امور فرهنگی
مدرک تحصیلی : الهیات
رشته تحصیلی : کارشناسی
پست سازمانی مسئول کتابخانه
سابقه خدمت : 2سال
تلفن : 06642469040 داخلی7
آدرس پست الکترونیکی :