صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما

مشخصات مسئول واحد

نام : مصطفی
نام خانوادگی : قوی جربزه
واحد سازمانی : آموزش
مدرک تحصیلی : کارشناسی
رشته تحصیلی : شیمی
پست سازمانی مدیر آموزش
سابقه خدمت : 13سال
تلفن : 06642459040 داخلی 12
آدرس پست الکترونیکی :