صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما

مشخصات مسئول واحد

نام : خانم
نام خانوادگی : عبدی
واحد سازمانی : مالی و اداری
مدرک تحصیلی : حسابداری
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد
پست سازمانی حسابدار
سابقه خدمت : 4سال
تلفن : 06642459040 داخلی6
آدرس پست الکترونیکی :